fbpx

FREELANCEN IN BIJBEROEP... ALLES WAT JE MOET WETEN!

leestijd: 3min | #freelancer | 6 november 2019 | Daan De Bock

Je hebt je eerste werkervaring(en) achter de rug, je kent je sterktes & zwaktes en hebt daarbovenop nog eens enkele uren tijd naast je vaste job. Wat doe je? Freelancen in bijberoep natuurlijk! Maar hoe begin je hieraan? Volgende stappen tonen je hoe je snel je bijberoep kan starten.

Bijberoep aanvragen

Wie wil starten als zelfstandige in bijberoep, moet zich eerst aanmelden bij een ondernemingsloket en een ondernemingsnummer aanvragen. Deze inschrijving bedraagt 88,50 euro. Nadat je jouw ondernemingsnummer hebt aangevraagd, kan je ook een BTW-nummer aanvragen. Er zijn 8 erkende ondernemingsloketten, die beschikken over tal van kantoren in België. Je kan daar jammer genoeg niet binnenstappen met de boodschap: ik wil freelancer in bijberoep worden. Om de eenvoudige reden dat “freelancer in bijberoep” geen aparte afdeling is. Je moet dezelfde formaliteiten vervullen en aan dezelfde voorwaarden voldoen als een freelancer in hoofdberoep. Je moet je bijvoorbeeld ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, een professionele zichtrekening openen en jouw boekhouding voeren.

Freelancer in bijberoep worden, wil zeggen dat je een nevenactiviteit begint. Je beschikt dus over een hoofdactiviteit waarbij je minstens halftijds werkt. Aangezien de meeste werknemers de 38-uren werkweek volgen, is het bijgevolg nodig om tenminste 19 uur ingeschreven te zijn bij een werkgever.

Sociale bijdrage en belastingen

Nu je gepasseerd bent langs het ondernemingsloket en de nodige zaken op zak hebt, is het tijd voor stap 2:

Freelancers in hoofdberoep betalen behoorlijk wat sociale bijdragen. Aangezien freelancers in hoofdberoep hun eigen sociale lasten betalen en dus geen werkgever hebben die voor hen bijdraagt. Om te kunnen genieten van vrijstelling of verminderde sociale bijdragen als freelancer in bijberoep, moet je een attest voorleggen waaruit blijkt dat je over een hoofdactiviteit beschikt om legaal te kunnen bijverdienen of dat je recht hebt op een vervangingsinkomen.

Het percentage van de sociale bijdragen voor freelancers in hoofdberoep en bijberoep is wel gelijk. Je betaalt 22% op de gerealiseerde omzet. Het verschil is dat freelancers in bijberoep een voorschot van minimum 75 euro per kwartaal betalen. Terwijl een freelancer in hoofdberoep per kwartaal minstens 698 euro betaalt. In sommige gevallen moet je als freelancer in bijberoep geen sociale bijdragen betalen. Zo moeten freelancers in bijberoep die minder dan 1.471 euro per jaar verdienen geen sociale bijdragen betalen. Dus ook wanneer je geen inkomsten hebt gehad, moet je geen sociale bijdragen betalen.

Als freelancer in bijberoep word je zwaar(der) belast aangezien je hoogstwaarschijnlijk in een andere belastingschijf terecht zal komen. Inkomsten uit bijverdiensten worden aan jouw andere inkomsten toegevoegd. In de praktijk komen ze dus bovenop jouw ander inkomen. Als jouw inkomsten (brutoloon) uit jouw hoofdactiviteit meer dan 12.470 euro op jaarbasis bedragen, gaat het om 40% belastingen. Verdien je meer dan 38.080 euro op jaarbasis, dan betalen freelancers in bijberoep 50% belastingen. Indien je minder dan 6.130 euro per jaar bijverdient, moet je als freelancer in bijberoep geen belastingen of sociale bijdragen betalen. Een andere manier om deze belastingen te drukken is om zoveel mogelijk kosten, eigen aan het zelfstandige bijberoep, in te brengen. Op deze manier zal je een lager inkomen hebben en dus ook minder belastingen moeten betalen.

Opgelet!

Sinds 1 september 2018 moet je niet langer het attest bedrijfsbeheer aan te tonen om een zaak te starten. Je hoeft dus geen diploma of attest meer voor te leggen bij je inschrijving als zelfstandige. Echter zal hierdoor het financieel plan dat op tafel moet worden gelegd voor bvba’s aan belang toenemen en versterkt worden. Daarnaast mag er verwacht worden dat op termijn ook noodzakelijk zal zijn voor andere vennootschapsvormen en voor eenmanszaken. De startende ondernemer zal nog steeds leningen, verzekeringen, vergunning, etc. moeten aanvragen. Bij die aanvragen zal nu ook de ‘kwaliteit’ van de startende ondernemer mee in rekening worden genomen. Bovendien betekent dit niet dat kennis van bedrijfsbeheer niet meer van belang is: een goede kennis over bedrijfsbeheer blijft cruciaal!

Weet ook dat je als freelancer in bijberoep, geen sociale rechten opbouwt. Ongeacht of je al dan niet sociale bijdragen betaalt. Jouw nevenactiviteit zorgt niet voor een verhoogde uitkering bij ziekte of invaliditeit en ook niet voor een extra pensioen. Het gaat louter om solidariteitsbijdragen ten gunste van de sociale zekerheid der zelfstandigen. Maar als freelancer in bijberoep geniet je wel van deze sociale rechten vanuit je loontrekkende activiteit.

En wie weet, misschien zet je wel snel de stap van bijberoep naar hoofdberoep! We wensen je alvast veel succes!

Bronnen:

tijd.be

unizo.be

Waarom een freelancer inhuren?

8 november 2021 #freelancer

Veel bedrijven kiezen steevast voor het aanwerven van een vaste medewerker. Maar waarom niet opteren voor de voordelen van een freelancer? Lees hier waarom het inhuren van een freelancer een slimme zet is.

5 min.
Blog lezen

Wat is een freelancer?

20 september 2021 #freelancer #Opdrachtgever

Er bestaat heel wat onenigheid over de correcte definitie van het begrip 'freelancer'. Benieuwd wat de juiste omschrijving is? Lees dan snel dit blogartikel.

5 min.
Blog lezen
Freelance verloning

Bereken je freelance tarief

20 september 2021 #freelancer

Onzeker over hoeveel jouw freelance tarief moet bedragen? Wij werkten voor jou een handig stappenplan uit om een correcte marktprijs te bekomen.

5 min.
Blog lezen
Tine Dufour tijdens GIG-Talks over open hiring

Wat is Open Hiring®?

31 augustus 2021 #GIG Talks #HR #Onboarden #Opdrachtgever

Hoorde je als HR-manager al over de rekruteringstechniek open hiring? Lees in deze blogpost waarom het al dan niet interessant is om in overweging te nemen.

5 min.
Blog lezen

Arbeidsmarkt post-corona

1 juli 2021 #HR #Opdrachtgever

Stilaan evolueert onze maatschappij naar een nieuw normaal. Voor HR betekent dit nieuwe opportuniteiten alsook nieuwe uitdagingen. Hieronder schetsen wij een beeld van de topics die de arbeidsmarkt post-corona zullen bezighouden.

5 min.
Blog lezen

Wat doet een HR freelancer?

12 mei 2021 #HR #Opdrachtgever

Interesse in hoe HR freelancers kunnen helpen met jouw HR-beleid? Ontdek hun takenpakket en het belang ervan in dit blogbericht.

5 min.
Blog lezen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

    Ik heb de privacy policy gelezen en begrepen.
    Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van communicaties over events, sollicitatietips, wedstrijden, surveys, etc…