fbpx
corona virus

UPDATE 09/04: Heb je als freelancer recht op uitkering door het coronavirus?

leestijd: 5min | #freelancer | 10 maart 2020 | Daan De Bock

Momenteel zorgt het coronavirus voor heel wat uitdagingen. Er vallen veel mensen nu technisch werkloos. Iedereen zoekt naar mogelijke oplossingen. Wat kan jij doen als je project wordt stopgezet door corona? Ontdek hier op welke uitkeringen jij mogelijk beroep kan doen. Wij houden deze pagina up-to-date met de laatste maatregelen voor freelancers.

1 – CRISIS-OVERBRUGGINGSRECHT

Een financiële uitkering die als vervangingsinkomen dient voor de freelancers.

WANNEER HEB JE ER RECHT OP?

 • Als je verplicht moet sluiten van de overheid.
 • Als je niet verplicht moet sluiten, maar een enorme omzetdaling hebt. Hierdoor kan je kiezen om ‘vrijwillig’ te sluiten. Je mag dan 7 opeenvolgende kalenderdagen je activiteiten niet uitvoeren.

Belangrijk om te weten is dat je na die 7 kalenderdagen WEL opdrachten mag uitvoeren zonder die uitkering te verliezen. Ook in het geval dat je van de overheid verplicht moet sluiten, mag je indien mogelijk opdrachten blijven uitvoeren.

VOORWAARDEN

 • Je hoofdverblijfplaats is België
 • Tijdens het kwartaal van de feiten was je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot of zelfstandige in bijberoep met een hoger belastbaar inkomen dan € 13.993,77
 • Tijdens datzelfde kwartaal ben je sociale bijdragen verschuldigd
 • Je hebt minimaal 4 kwartaalbijdragen van afgelopen 16 kwartalen betaald
 • Je hebt geen ander beroepsactiviteit meer
 • Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen inspraak maken op vervangingsinkomen

HOEVEEL BEDRAAGT DE UITKERING?

Je krijgt een overbruggingskrediet voor de hele maand. Dat is enkel voor de maanden maart en april van toepassing.

 • € 1.291,60/maand (zonder gezinslast)
 • € 1.614,10/maand (met gezinslast)

WAAR KAN IK DAT AANVRAGEN?

Stuur een aanvraagformulier naar je verzekeringsfonds.

NIEUW: HALF OVERBRUGGINGSRECHT VOOR ZELFSTANDIGEN IN BIJBEROEP

Ben je zelfstandig in bijberoep, maar kom je niet in aanmerking voor het volle crisis-overbruggingsrecht? Dan kan je beroep doen op het halve overbruggingsrecht.

Je hebt er recht op als je verplicht moet sluiten of indien je door een enorme omzetdaling ‘vrijwillig’ je activiteiten onderbreekt. Dat gedurende minimaal 7 opeenvolgende kalenderdagen. Ook moeten je inkomsten tussen € 6.996,89 en € 13.993,77 liggen. Gepensioneerden die nog steeds zelfstandig werken en waarvan de inkomsten ook tussen € 6.996,89 en € 13.993,77 liggen, kunnen op deze uitkering beroepen.

HOEVEEL BEDRAAGT DE UITKERING?

 • € 645,85/maand (zonder gezinslast)
 • € 807,05/maand (met gezinslast)

Voor deze uitkering geldt er een maximumplafond van € 1.614/maand. Als je als freelancer in bijberoep voor je activiteiten in loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van € 1.100 dan krijg je € 514 overbruggingsrecht.

OPGELET: Deze regeling moet nog door de ministerraad worden goedgekeurd. Er kan wel al een voor-registratie gebeuren bij de sociale verzekeringsfonds.

2 – SOCIALE BIJDRAGEN AANPASSEN EN UITKERING AANVRAGEN

Er zijn verschillende mogelijkheden.

OPTIE 1: VERMINDERING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Doordat je door de coronacrisis automatisch minder verdient, wordt de goedkeuring op vermindering van sociale bijdrage quasi-automatisch gegeven.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

Bij je sociaal verzekeringsfonds.

OPTIE 2: UITSTEL VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Je kan tot één jaar uitstel aanvragen om je sociale bijdragen te betalen. Dat moet voor 15 juni aangevraagd worden. Hiermee behoud je je rechten.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

Bij je sociaal verzekeringsfonds.

OPTIE 3: VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

Indien het voor jou als freelancer onmogelijk is om zelfs op termijn de sociale bijdragen te betalen dan je vrijstelling vragen. Die vrijstelling gaan enkel over de eerste twee kwartalen van 2020. Hiermee behoud je je rechten niet en bouw je niet verder aan je pensioen.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ)

Als je een aanvraag indient wegens financiële problemen door het coronavirus, dan wordt jouw aanvraag sneller behandeld op voorwaarde dat:

 • je een vrijstelling aanvraagt voor het eerste en/of tweede kwartaal van 2020
 • je de aanvraag voor 15 juni indient
 • je in het aanvraagformulier aanvinkt dat je sector in crisis is en er uitleg over geeft
 • je je klantenadviseur waarschuwt dat je een aanvraag indient omwille van het coronavirus

Let op: je bouwt niet aan je pensioen tijdens die kwartalen waarvoor je een aanvraag hebt ingediend.

3 – HINDERPREMIE

Een extra premie voorzien door de overheid om de zelfstandigen, die getroffen worden door de maatregelen, hun inkomstenverlies te compenseren. Het gaat over een éénmalige premie van € 4.000. Indien je na 6 april gesloten moet blijven, ontvang je €160/dag bovenop.

VOORWAARDEN

 • Verplicht sluiten
 • Vaste locatie (niet een kantoor thuis)

Weinig freelancers gaan van deze premie gebruik kunnen maken. Die is enkel voor freelancers die effectief een vestiging hebben en niet gewoon een thuiskantoor. Ook is de sluiting verplicht.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

Vraag het ten laatste op 19 mei 2020 bij VLAIO aan.

4 – VLAAMSE COMPENSATIEPREMIE

Indien je geen aanspraak hebt op de hinderpremie is de kans groot dat je wel op de compensatiepremie kan rekenen. Deze premie is voor freelancers die verder werken, maar een groot omzetverlies hebben.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

 • € 3.000

→ Voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die even hoge sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

 • € 1.500

→ Voor mensen in bijberoep die een inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78.

→ Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

→ Om deze premie te ontvangen, mag je geen extra activiteiten als werknemer uitvoeren die meer dan 80% van je activiteit overschrijdt.

VOORWAARDEN

 • Minstens 60% omzetverlies t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (periode dit jaar = 14/03/2020 – 30/04/2020)
 • Als starter moet je ook 60% omzetdaling hebben, maar dat t.o.v. je neergelegd financieel plan.
 • Als vzw moet je minstens één iemand voltijds tewerkgesteld hebben.
 • Er is een maximum van 5 premies per onderneming indien je meerdere vestigingen hebt.

WAAR KAN IK HET AANVRAGEN?

Je kan deze premie binnenkort aanvragen bij VLAIO.

5 – FISCALE STEUNMAATREGELEN

De federale regering heeft voor bijkomende fiscale maatregelen gezorgd om zelfstandigen die in financiële moeilijkheden hebben te helpen.

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Voor de schulden is er ook:

 1. Gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 2. Een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling

Er zijn enkele opties:

OPTIE 1: UITSTEL VOOR HET BETALEN VAN DE BTW-AANGIFTEN EN BEDRIJFSVOORHEFFING

Deze is automatisch van toepassing voor twee maanden. Zonder boetes of interesten te moeten betalen.

1. BTW

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 – termijn verlengd tot 20 juni 2020​

2. Bedrijfsvoorheffing

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 – termijn verlengd tot 15 juni 2020

Het geldt ook voor personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

OPTIE 2: SPREIDING BETALING PERSONENBELASTING, VENNOOTSCHAPSBELASTINGEN, BTW EN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

Als je kan aantonen dat je in betalingsmoeilijkheden zit wegens het coronavirus, kan je de betaling (t.e.m. 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis.

Vraag dat meteen aan van zodra je problemen ondervindt.

OPTIE 3: VERMINDERING VAN DE VOORAFBETALINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Als je merkt dat je inkomsten lager zullen zijn dan die van het refertejaar, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag te betalen aan voorafbetalingen.

Om dat aan te vragen, stuur je een gemotiveerde aanvraag bij de sociale zekerheidsinstelling.

Wil je als freelancers enkele gerichte tips krijgen om je onderneming te beschermen tegen corona? Bekijk het filmpje en ontdek 6 tips die je meteen kan toepassen.

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

https://www.unizo.be/sites/default/files/20200306_coronavirus_rechtenalszelfstandige.pdf

https://www.unizo.be/fiscale-steunmaatregelen-tijden-van-corona-0

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus

https://www.tijd.be/netto/loopbaan/premie-van-645-euro-voor-kleine-zelfstandigen-in-bijberoep/10219833.html

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Waarom een freelancer inhuren?

8 november 2021 #freelancer

Veel bedrijven kiezen steevast voor het aanwerven van een vaste medewerker. Maar waarom niet opteren voor de voordelen van een freelancer? Lees hier waarom het inhuren van een freelancer een slimme zet is.

5 min.
Blog lezen

Wat is een freelancer?

20 september 2021 #freelancer #Opdrachtgever

Er bestaat heel wat onenigheid over de correcte definitie van het begrip 'freelancer'. Benieuwd wat de juiste omschrijving is? Lees dan snel dit blogartikel.

5 min.
Blog lezen
Freelance verloning

Bereken je freelance tarief

20 september 2021 #freelancer

Onzeker over hoeveel jouw freelance tarief moet bedragen? Wij werkten voor jou een handig stappenplan uit om een correcte marktprijs te bekomen.

5 min.
Blog lezen
Tine Dufour tijdens GIG-Talks over open hiring

Wat is Open Hiring®?

31 augustus 2021 #GIG Talks #HR #Onboarden #Opdrachtgever

Hoorde je als HR-manager al over de rekruteringstechniek open hiring? Lees in deze blogpost waarom het al dan niet interessant is om in overweging te nemen.

5 min.
Blog lezen

Arbeidsmarkt post-corona

1 juli 2021 #HR #Opdrachtgever

Stilaan evolueert onze maatschappij naar een nieuw normaal. Voor HR betekent dit nieuwe opportuniteiten alsook nieuwe uitdagingen. Hieronder schetsen wij een beeld van de topics die de arbeidsmarkt post-corona zullen bezighouden.

5 min.
Blog lezen

Wat doet een HR freelancer?

12 mei 2021 #HR #Opdrachtgever

Interesse in hoe HR freelancers kunnen helpen met jouw HR-beleid? Ontdek hun takenpakket en het belang ervan in dit blogbericht.

5 min.
Blog lezen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Ik heb de privacy policy gelezen en begrepen.
  Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van communicaties over events, sollicitatietips, wedstrijden, surveys, etc…