fbpx

PROFILE Experienced in leading within global organizations paired with startup experience. Purpose led and performance driven marketing & sales executive. An action-oriented manager, able to quickly grasp complex business issues in changing markets, develop strategies and execute plans that will maximize the use of resources and team capabilities. My team would describe my personality as being fair, straight forward, challenging yet supportive and always optimistic. OBJECTIVE Capitalize on my commercial expertise, my ability to not only create but also operationalize strategies, to find pragmatic quick wins and long term actions and to federate teams behind a common project. OMNICHANNEL SALES & MARKETING Managed strategic & operational roles ready to scale & roll out Led digital transformation to strengthen digital strategy and activation of A-brands Defined ecosystems to engage with both consumer & customer along their journey CHANGE & TRANSFORMATION Managed merge & acquisitions Set-up of new business models and processes. Using calculated, decisive and short-decision methods and cycles (Launch, measure and evolve). Led cultural transformation programs PEOPLE & FINANCE Accomplished people and change manager. Guiding and coaching teams to their full potential, cross-group, multi-cultural, diverse, remote and onsite. Set up leading edge & consumer centric commercial department through organizational redesign matching strategic intentions Led marketing & sales team fostering high performance culture

Dilbeek
Disponible à partir du : 15 juillet 2023
5 jour(s)/semaine
Voiture personnelle
Travail à domicile
Travail le week-end
Travail du soir

Avis de GIGHOUSE

Score de GIGHOUSE :

🌟 Valerie - People & Finance Expert 🌟

🔸 Ervaren in het leiden van zowel wereldwijde organisaties als startups.

🔸 Gedreven door doelen en prestaties als marketing- en salesmanager.

🔸 Actiegerichte manager die snel complexe zakelijke vraagstukken in veranderende markten begrijpt, strategieën ontwikkelt en plannen uitvoert die optimaal gebruikmaken van middelen en teamcapaciteiten.

🔸 Haar team zou haar persoonlijkheid omschrijven als eerlijk, direct, uitdagend maar ondersteunend, en altijd optimistisch. 😊


🎯 Doelstelling 🚀

Ze wil haar commerciële expertise, haar vermogen om strategieën te creëren en operationeel te maken, en haar vermogen om teams achter een gemeenschappelijk doel te scharen, benutten om snelle overwinningen en langetermijnacties te ontdekken, en teams te mobiliseren achter een gedeelde visie.


🌐 Omnichannel Sales & Marketing 💼

✅ Deskundig in het beheren van strategische en operationele rollen die gereed zijn voor uitbreiding.

✅ Leidde digitale transformatie-initiatieven om digitale strategieën te versterken en A-merken te activeren.

✅ Definieerde ecosystemen voor naadloze betrokkenheid bij zowel consumenten als klanten gedurende hun reis.


🔄 Verandering & Transformatie 🔄

✨ Succesvolle leidinggevende bij fusies en overnames.

✨ Pionierde met innovatieve bedrijfsmodellen en gestroomlijnde processen.

✨ Gebruikt een berekende, beslissende en agile aanpak met snelle besluitvormingscycli (Lanceren, meten en evolueren).

✨ Leidde cultuurtransformatieprogramma's met de focus op groei en aanpassingsvermogen.


🤝 Mensen & Financiën 🌍

🔝 Bekwame people- en changemanager.

🌐 Begeleidt en coacht diverse, interculturele, en zowel lokale als internationale teams naar hun volle potentieel.

🏆 Richtte een toonaangevende, op de consument gerichte commerciële afdeling op door strategische herstructurering die aansluit bij onze visie.

🚀 Stuurde marketing- en salesteams aan en cultiveerde een high-performance cultuur die succes bevordert.


Valerie is dé expert om verandering te sturen, teams te optimaliseren en commerciële excellentie te bereiken. Met haar leiderschap kan jouw organisatie nieuwe hoogten bereiken! 🚀✨


Ce profil vous intéresse ?

      Je souhaite être informé des communications relatives aux événements, aux conseils en matière de candidature, aux concours, aux enquêtes, etc. ....

      0036N00000A5waXQAR Valerie