Back to top

Momenteel zorgt het coronavirus voor heel wat uitdagingen en met het sluiten van de horeca & de scholen vallen heel wat mensen technisch werkloos. Wat kan jij doen als je project wordt stopgezet door corona? Ontdek hier op welke uitkeringen jij mogelijk beroep kan doen. 

 

1 - Al na zeven dagen overbruggingsrecht voor zelfstandigen in moeilijkheden door het coronavirus 

 

Wat houdt dat in?  

Als je door omstandigheden je werk moet stopzetten, kan je beroep doen op overbruggingsrechten. Je kan tot wel 12 maanden op financiële uitkering rekenen. Intussen hoef je ook geen sociale bijdrage te betalen, maar je behoudt wel nog een aantal sociale rechten. 

Momenteel krijg je pas na een maand onderbreking uitkering. De regering wil de wet aanpassen zodat je al na zeven dagen onderbreking recht hebt op deze uitkering. Let wel op: het parlement heeft nog geen officiële goedkeuring gegeven. 

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen:  

 • Een uitkering (maximaal 12 maanden)  
 1.  zonder gezinslast = € 1.291,69/maand (voor de maanden maart en april) 
 2. met gezinslast = € 1.614,10/maand (voor de maanden maart en april)
 • Een gelijkstelling: maximaal 4 kwartalen lang behoud je toch je rechten op mediche verzorging, gezinsbijslag/Groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Wanneer heb je er recht op? 

Als je door corona je persoonlijke activiteiten moet onderbreken. Let wel op, als het mogelijk is om op afstand te werken is er geen sprake van een gedwongen onderbreking. Enkel en alleen wanneer je persoonlijk en direct contact nodig hebt met klanten gaat die van kracht. Wanneer je bijvoorbeeld in quarantaine zit, kan deze wet van kracht gaan. 

Voorwaarden: 

 • Je hoofdverblijfplaats is België 
 • Tijdens het kwartaal van de feiten was je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot 
 • Tijdens datzelfde kwartaal ben je sociale bijdrage verschuldigd 
 • Je hebt minimaal 4 kwartaalbijdragen van afgelopen 16 kwartalen betaald 
 • Je hebt geen ander beroepsactivitieit meer 
 • Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen inspraak maken op vervangingsinkomen

Om dat aan te vragen, stuur een aanvraagformulier door naar overbruggingsrecht@liantis.be of via de post.

 

2 – Sociale bijdrage aanpassen en uitkering aanvragen 

 

OPTIE 1: Verlaag je voorlopige sociale bijdrage.  

 

OPTIE 2: Betalingsuitstel of vrijstelling van sociale bijdrage.  

 • Één jaar betalingsuitstel 

Hoe? 

Via mail aanvragen voor 30 maart voor het eerste kwartaal, en ten laatste 14 juni voor het tweede kwartaal. Belangrijk is om hierbij “Corona” te vermelden. 

Let op: Als je een betalingsuitstel aanvraagt, dan moet je op 31 maart 2021 twee kwartaalbijdragen betalen, alsook op 30 juni. Om zo het eerste en het tweede kwartaal van 2020 te betalen. 

 • Vrijstelling van bijdragen 

Hoe? 

Via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) 

Als je een aanvraag indient wegens financiële problemen door het coronavirus, dan wordt jouw aanvraag sneller behandeld op voorwaarde dat: 

 • je een vrijstelling aanvraagt voor het eerste en/of tweede kwartaal van 2020 
 • je de aanvraag voor 15 juni indient 
 • je in het aanvraagformulier aanvinkt dat je sector in crisis is en er uitleg over geeft 
 • je je klantenadviseur waarschuwt dat je een aanvraag indient omwille van het coronavirus 

Let op: je bouwt niet aan je pensioen tijdens die kwartalen waarvoor je een aanvraag hebt ingediend. 

 

OPTIE 3: Je ontving een grote herziening van je sociale bijdragen en kan die niet financieren door de impact van het coronavirus.

Hoe? 

Klantenadviseur contacteren om een afbetalingsplan op te stellen. 

Let op: er zullen alsnog verhogingen aangerekend worden wegens laattijdige betaling.  

 

OPTIE 4: Je moet stoppen met werken. 

 • Je bent ziek. 

 Je hebt dan waarschijnlijk recht op ziekte-uitkeringen van je ziekenfonds. 

 • Je bent niet (meer) ziek, maar mag van de overheid of dokter niet werken. 

 Hierbij heb je recht op het overbruggingsrecht (hierboven uitgelegd).

 

 

3 - Hinderpremie 

 

De regering heeft de hinderpremie van corona uitgebreid voor zelfstandigen.

Wat houdt dat in?

Een extra premie voorzien door de overheid om zelfstandigen, die getroffen worden door de genomen maatregelen, hun inkomstenverlies deels te compenseren. 

Het gaat om een bedrag van € 4000 voor bedrijven die volledig moeten sluiten, en € 2000 voor bedrijven die enkel in het weekend moeten sluiten.

Hinderpremie kan gecombineerd worden met overbruggingsrecht. 

Let op: hoe aan te vragen, is nog niet duidelijk. Bekijk daarvoor regelmatig de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

4 - FISCALE MAATREGELEN

 

⇒ voor zelfstandigen en ondernemingen

⇒ bij betalingsproblemen ingevolge coronavirus

⇒ voor verschillende belastingen 

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden: 

 • bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Voor de schulden is er ook: 

 1. gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 2. een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling

5 - UITSTEL VAN BETALING

 

⇒ van BTW-aangiften en bedrijfsvoorheffing

⇒ uitstel van automatisch twee maanden (zonder boetes of interesten te moeten betalen)

BTW:

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING:

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

⇒ geldt ook voor personenbelasting en de vennootschapsbelasting

6 - SPREIDING BETALING PERSONENBELASTING, VENOOTSCHAPSBELASTING, BTW EN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

 

Als je kan aantonen dat je in betalingsmoeilijkheden zit wegens het coronavirus, kan je de betaling (t.e.m. 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. 

Vraag dat meteen aan van zodra je problemen ondervindt. 

7 - VERMINDERING VAN DE VOORAFBETALINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

 

Als je merkt dat je inkomsten lager zullen zijn vergeleken met die die als refertejaar worden beschouwd, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag te betalen aan voorafbetalingen.

Om dat aan te vragen, stuur je een gemotiveerde aanvraag bij de sociale zekerheidsinstelling.