Wat staat er tegenover de dienstverlening van GIGHOUSE voor opdrachtgevers?

Freelancers zoeken

De zoektocht naar een freelancer is helemaal gratis. Wanneer je aan de slag gaat met de freelancer betaal je 20% brokersfee op de gewerkte uren.

 • Gescreende freelancers
 • We zorgen voor de ideale match
 • Contractafhandeling en uitbetaling freelancer
 • Gebruiksvriendelijk webportaal
 • 30 dagen betalingstermijn
 • Timesheets freelancer goedkeuren
 • 20% brokersfee

* Ga je akkoord met domiciliëring? Dan betaal je slechts 18% brokersfee

In contact komen met freelancers

Eigen freelancers beheren

Heb je zelf freelancers in dienst die je via het GIGHOUSE-platform wil beheren? Dat kan! Voor 10% administratieve fee op de gewerkte uren, beheer je jouw freelancers in ons gebruiksvriendelijk webportaal.

 • Contractafhandeling en uitbetaling freelancer
 • Gebruiksvriendelijk webportaal
 • 30 dagen betalingstermijn
 • Timesheets freelancer goedkeuren
 • 10% administratieve fee

Free voor freelancers!

freelance fee

GIGHOUSE is volledig free for freelancers! De opdrachtgever betaalt een vast percentage bovenop jouw gewerkte uren. Op de factuur kan de opdrachtgever steeds de waarde van de freelancer vergelijken met die van GIGHOUSE als dienstverlener, transparantie verzekerd!  Wij merken dat deze manier van werken toegejuicht wordt vanuit de sector: de opdrachtgever betaalt alleen als het juiste talent bij hem aan de slag gaat. Dit staat in schril contrast met de freelance platforms waarop de opdrachtgevers dure inschrijfkosten via abonnementsformule betalen zonder de garantie om de juiste expert te vinden. Overigens werkt GIGHOUSE met de self-billing methode om ervoor te zorgen dat jouw boekhouding niet ingewikkeld hoeft te zijn.