fbpx

Self-billing principe

Het principe om freelancers te ontzorgen

 1. Jij vult je timesheets aan in de app met je aantal gepresteerde uren.
 2. Wij valideren de opgegeven uren bij de opdrachtgever.
 3. Wij maken jouw self-bill op én betalen deze uit binnen de 30 dagen na factuurdatum
Freelance contract opmaken

Hoe werkt de self-bill?

Bij self-billing wordt de factuur opgesteld door de koper of ontvanger van de dienst en niet door de leverancier of dienstverrichter. Daarom wordt het systeem ook ‘factuur uitgereikt door afnemer‘ genoemd.

GIGHOUSE neemt de facturatieplicht over van jou als freelancer. Met andere woorden: onze freelancers dienen geen verkoopfacturen meer op te maken aan GIGHOUSE, maar GIGHOUSE maakt zelf aankoopfacturen op aan zichzelf, de zogenaamde self-bills. Met andere woorden: GIGHOUSE aanvaardt geen facturen van freelancers.

Even to-the-point

 • GIGHOUSE zorgt voor een opeenvolgende nummerreeks per freelancer.
 • Behoudens schriftelijke opmerkingen aangaande de uitgereikte factuur binnen de 48 uren na ontvangst door de Freelancer, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Freelancer.
 • De freelancer dient deze self-bills als verkoopfacturen op te nemen in zijn btw-aangifte.
 • Door opname in de btw-aangifte zal de freelancer de BTW betalen aan de Belgische schatkist.
 • Naast de BTW-aangifte dient de freelancer de self-bills eveneens op te nemen in zijn/haar jaarlijkse klantenlisting.
 • GIGHOUSE aanvaardt geen facturen van de freelancers

Het inboeken van de self-bill factuur als verkoopfactuur is eenvoudig:

Er zijn twee opties:

 1. De boekhouder/freelancer maakt een apart subdagboek aan waarin hij de self-bills opneemt. De boekhouder kan dan onze nummering overnemen, wat al een opeenvolgende nummerreeks is.
 2. De boekhouder/freelancer kan de self-bills ook opnemen in het gewone verkoopdagboek. Dan dient de boekhouder gewoon zelf een nummer toe te kennen.

​​  Stel dat hij/zij in de maand april verkoopfacturen 1 tem 10 reeds heeft ingeboekt, boekt hij de selfbill gewoon als nummer 11 in
  Het enige wat hij nog extra moet doen is een aparte excel bijhouden waaruit duidelijk blijkt dat VK factuur 11 self-bill X is; dus een excel met twee kolommen: onze nummering en nummer 11 in dit voorbeeld.

Meer informatie nodig?

Download hier de circulaire

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden?

Je kan ons altijd contacteren via info@gighouse.be
op het nummer +32 (0)93 31 77 60, of stuur ons een WhatsApp’ke 😉