fbpx
statuut freelancers

FREELANCEN IN BIJBEROEP... ALLES WAT JE MOET WETEN!

leestijd: 3min | #freelancers #starten als freelancer | 6 november 2019 | Daan De Bock
Je hebt je eerste werkervaring(en) achter de rug, je kent je sterktes & zwaktes en hebt daarbovenop nog eens enkele uren tijd naast je vaste job. Wat doe je? Freelancen in bijberoep natuurlijk! Maar hoe begin je hieraan? Volgende stappen tonen je hoe je snel je bijberoep kan starten.

 

Bijberoep aanvragen

Wie wil starten als zelfstandige in bijberoep, moet zich eerst aanmelden bij een ondernemingsloket en een ondernemingsnummer aanvragen. Deze inschrijving bedraagt 88,50 euro. Nadat je jouw ondernemingsnummer hebt aangevraagd, kan je ook een BTW-nummer aanvragen. Er zijn 8 erkende ondernemingsloketten, die beschikken over tal van kantoren in België. Je kan daar jammer genoeg niet binnenstappen met de boodschap: ik wil freelancer in bijberoep worden. Om de eenvoudige reden dat “freelancer in bijberoep” geen aparte afdeling is. Je moet dezelfde formaliteiten vervullen en aan dezelfde voorwaarden voldoen als een freelancer in hoofdberoep. Je moet je bijvoorbeeld ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, een professionele zichtrekening openen en jouw boekhouding voeren.

Freelancer in bijberoep worden, wil zeggen dat je een nevenactiviteit begint. Je beschikt dus over een hoofdactiviteit waarbij je minstens halftijds werkt. Aangezien de meeste werknemers de 38-uren werkweek volgen, is het bijgevolg nodig om tenminste 19 uur ingeschreven te zijn bij een werkgever.

 

Sociale bijdrage en belastingen

Nu je gepasseerd bent langs het ondernemingsloket en de nodige zaken op zak hebt, is het tijd voor stap 2:

Freelancers in hoofdberoep betalen behoorlijk wat sociale bijdragen. Aangezien freelancers in hoofdberoep hun eigen sociale lasten betalen en dus geen werkgever hebben die voor hen bijdraagt. Om te kunnen genieten van vrijstelling of verminderde sociale bijdragen als freelancer in bijberoep, moet je een attest voorleggen waaruit blijkt dat je over een hoofdactiviteit beschikt om legaal te kunnen bijverdienen of dat je recht hebt op een vervangingsinkomen.

Het percentage van de sociale bijdragen voor freelancers in hoofdberoep en bijberoep is wel gelijk. Je betaalt 22% op de gerealiseerde omzet. Het verschil is dat freelancers in bijberoep een voorschot van minimum 75 euro per kwartaal betalen. Terwijl een freelancer in hoofdberoep per kwartaal minstens 698 euro betaalt. In sommige gevallen moet je als freelancer in bijberoep geen sociale bijdragen betalen. Zo moeten freelancers in bijberoep die minder dan 1.471 euro per jaar verdienen geen sociale bijdragen betalen. Dus ook wanneer je geen inkomsten hebt gehad, moet je geen sociale bijdragen betalen.

Als freelancer in bijberoep word je zwaar(der) belast aangezien je hoogstwaarschijnlijk in een andere belastingschijf terecht zal komen. Inkomsten uit bijverdiensten worden aan jouw andere inkomsten toegevoegd. In de praktijk komen ze dus bovenop jouw ander inkomen. Als jouw inkomsten (brutoloon) uit jouw hoofdactiviteit meer dan 12.470 euro op jaarbasis bedragen, gaat het om 40% belastingen. Verdien je meer dan 38.080 euro op jaarbasis, dan betalen freelancers in bijberoep 50% belastingen. Indien je minder dan 6.130 euro per jaar bijverdient, moet je als freelancer in bijberoep geen belastingen of sociale bijdragen betalen. Een andere manier om deze belastingen te drukken is om zoveel mogelijk kosten, eigen aan het zelfstandige bijberoep, in te brengen. Op deze manier zal je een lager inkomen hebben en dus ook minder belastingen moeten betalen.

 

Opgelet!

Sinds 1 september 2018 moet je niet langer het attest bedrijfsbeheer aan te tonen om een zaak te starten. Je hoeft dus geen diploma of attest meer voor te leggen bij je inschrijving als zelfstandige. Echter zal hierdoor het financieel plan dat op tafel moet worden gelegd voor bvba’s aan belang toenemen en versterkt worden. Daarnaast mag er verwacht worden dat op termijn ook noodzakelijk zal zijn voor andere vennootschapsvormen en voor eenmanszaken. De startende ondernemer zal nog steeds leningen, verzekeringen, vergunning, etc. moeten aanvragen. Bij die aanvragen zal nu ook de ‘kwaliteit’ van de startende ondernemer mee in rekening worden genomen. Bovendien betekent dit niet dat kennis van bedrijfsbeheer niet meer van belang is: een goede kennis over bedrijfsbeheer blijft cruciaal!

Weet ook dat je als freelancer in bijberoep, geen sociale rechten opbouwt. Ongeacht of je al dan niet sociale bijdragen betaalt. Jouw nevenactiviteit zorgt niet voor een verhoogde uitkering bij ziekte of invaliditeit en ook niet voor een extra pensioen. Het gaat louter om solidariteitsbijdragen ten gunste van de sociale zekerheid der zelfstandigen. Maar als freelancer in bijberoep geniet je wel van deze sociale rechten vanuit je loontrekkende activiteit.

En wie weet, misschien zet je wel snel de stap van bijberoep naar hoofdberoep! We wensen je alvast veel succes!

 

Wil je ook graag freelancer worden, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen?

Klik hier en wij helpen jou stap voor stap.

 

Bronnen:

tijd.be
unizo.be

Freelancers? Nee danku! Die zijn te duur voor ons bedrijf!

6 februari 2024 #Geld #Opdrachtgever #Prijs

Een analyse toont aan dat de kosten van freelancers vergelijkbaar zijn met die van vaste en uitzendkrachten, waardoor het kiezen van expertise boven contractvorm essentieel is; GIGHOUSE pleit voor het waarderen van flexibele arbeidsvormen en de inzet van zelfstandige experts.

4 min.
Blog lezen
Freelancer summit

3 redenen waarom je aanwezig moet zijn op de Freelancer Summit

10 oktober 2023 #events #freelancers

De Freelancer Summit biedt freelancers waardevolle kansen voor netwerken, bijscholing en persoonlijke ontmoetingen met matchmakers.

5 min.
Blog lezen

Waarom een niche kiezen als freelancer belangrijk is

18 juli 2023 #freelancers

Ontdek hoe je ervoor zorgt dat je hogere tarieven kan vragen en zinvollere projecten kunt krijgen door de marktvraag te onderzoeken en je vaardigheden te verbeteren.

5 min.
Blog lezen
hr policy

Arbeidsreglement vs. Bedrijfspolicy: zien we nog het bos door de bomen?

12 juli 2023 #freelancers #HR

Arbeidsreglement of bedrijfspolicy? Voor veel HR freelancers is het vaak onduidelijk. Advocatenkantoor A.lex verduidelijkt.

5 min.
Blog lezen

Mijn freelance-activiteit: als natuurlijk persoon of onder een vennootschap?

11 juli 2023 #free #freelancers #verdienen als freelancer

Freelancer in België: Kiezen tussen individu of vennootschap? Ontdek juridische, fiscale en financiële inzichten voor de beste keuze. Praktijkvoorbeeld toont financieel verschil. Slim beslissen met professioneel advies!

5 min.
Blog lezen
copperworks

Waarom 100% thuiswerken geen goed idee is

11 juli 2023 #freelancers

Thuiswerken heeft voordelen, maar ook nadelen zoals vage scheiding werk/privé, verminderd sociaal contact en onaangepaste infrastructuur. Afwisseling en co-workingsspaces helpen freelancers bij het vinden van balans.

3 min.
Blog lezen

Inschrijven voor de nieuwsbrief
    [honeypot idnummer]


    Ik heb de privacy policy gelezen en begrepen.