fbpx
vooroordelen freelancer

3 vooroordelen over freelancers ontkracht

leestijd: 3min | #Opdrachtgever | 26 februari 2019 | Daan De Bock

3 vooroordelen over freelancers ontkracht

Terwijl de GIG economie sterk blijft verder groeien en er nooit eerder zoveel freelancers (157 000) in Vlaanderen aan de slag gingen, merken we dat heel wat organisaties weigerachtig staan ten opzichte van samenwerken met freelancers. Onnodig, zo vinden wij, want freelancers vormen vooral een opportuniteit voor de toekomst. Daarom ontkrachten we de 3 meest hardnekkige vooroordelen over freelancers:

1) Een freelancer is duur

Je kan het bedrijven niet kwalijk nemen. Een uurtarief van 50 euro lijkt niet meteen een koopje te zijn. Maar eigenlijk is het dat wel! Laat ons toe dit te illustreren:

1.1 Geen sociale lasten

Ten eerste wordt er vaak over het hoofd gezien dat de opdrachtgever geen sociale lasten moet afstaan voor freelancers. Bij vaste werknemers komen deze kosten nog eens extra bovenop de kostenpost van de verloning. In die zin kan je met de verloning van één vaste werknemer meer flexibele werknemers in dienst nemen.

1.2 Plug and play

Ten tweede zorgt het plug and play principe van de freelancer ervoor dat de opdrachtgever enkel hoeft te betalen voor de uren waarop er effectief gewerkt wordt. ‘What you pay is what you get’. Daardoor vallen er enkele financiële verplichtingen weg zoals het uitbetalen van vakantiegeld en het vergoeden van ziektedagen. Een freelancer regelt geheel autonoom de systematiek van zijn projecten en plant dus zijn eigen vakantie in. Het bekostigen van ziektedagen is ook niet opgenomen in het contract tussen opdrachtgever en freelancer. De staat zorgt voor de uitbetaling van ziektedagen van freelancers na het doorlopen van de carensperiode.

1.3 Bespaar kosten

Ten derde heeft een freelancer de skills en ervaring al op zak om de job te klaren. Het tijdsintensieve en dure proces van scholing voor werknemers wordt op deze manier vermeden. Naast de kostprijs van de opleiding betaal je ook al snel extra voor de uren die de werknemer niet kon werken. Dit is absoluut geen lofrede voor het niet-scholen van werknemers, dat is broodnodig, maar expertise kweken is een lang en traag proces dat dient te groeien. En daar knelt het schoentje nu net vaak in het bedrijfsleven. Er is niet altijd genoeg tijd om te wachten op de ontplooiing van expertise. Daarom biedt het uitbesteden van zeer specifieke opdrachten een reële oplossing. Uitbesteden is besparen op tijd, niet op kwaliteit.

Belangrijk is dat je onthoudt dat de meerkost van een freelancer je eigenlijk heel wat andere kosten bespaart. Een koopje mag je het al dan niet vinden, een kat in een zak is het zeker niet.

2) Een freelancer is niet te vertrouwen

Terwijl we in Vlaanderen steeds meer evolueren in de richting van open bedrijfsmodellen, rekenen de Vlaamse KMO’s nog steeds af met heel wat wantrouwen ten opzichte van freelancers. Dat wantrouwen manifesteert zich meestal op volgende vlakken:

  • Vertrouwelijkheid
  • Vertrouwen

2.1 Vertrouwelijkheid

Een freelancer heeft in veel gevallen toegang nodig tot vertrouwelijke gegevens. Denk bij digitale marketeers aan de paswoorden van de sociale media of bij een HR manager aan de informatie over de verloning van kaderleden tot arbeiders. Gevoelige informatie die de kamer niet mag verlaten. Gelukkig zijn er rechtsgeldige documenten die daar een perfecte oplossing voor bieden. Het geheimhoudingscontract, ofwel de non-disclosure agreement, zorgt ervoor dat er specifiek gedefinieerd wordt welke informatie geheim moet blijven. Op deze manier is de opdrachtgever gerust dat zijn bedrijfsinformatie in goede handen is.

2.2 Vertrouwen

Omdat een freelancer vaak van thuis uit werkt en er dus weinig controle is, ontstaat er soms argwaan. Het controleluik dat bij vaste werknemers wel is ingebouwd, valt bij freelancers weg. Daarnaast kunnen werkgevers (zeker bij zeer specifieke expertise) moeilijk de kwaliteit inschatten. Een objectieve beoordeling maken is niet altijd eenvoudig op deze manier. We raden dan ook aan om goede afspraken te maken met oog op transparantie. Online zijn er tal van gratis applicaties voorhanden om meer transparantie in het werkproces te krijgen. Deze project management tools kunnen de werkgever betrekken in de vooruitgang van de opdracht. Maar belangrijker blijft duidelijke communicatie. Verwachtingen en doelstellingen helder aftoetsen is een must.

3) Een freelancer zal nooit echt deel uitmaken van mijn team

We merken jammer genoeg nog te vaak dat een freelancer vooral als “leverancier” beschouwd wordt. Het knappe onthaalbeleid dat voor de vaste werknemers uitgewerkt werd komt niet onder ogen van de freelancer. Het blijft echter belangrijk dat freelancers sociaal geconnecteerd worden in de organisatie om de samenwerking te doen slagen. De inwerking van een freelancer is een verantwoordelijkheid die door twee partijen gedragen wordt. Mits de juiste ondersteuningen zien wij dat freelancers, wél deel beginnen uitmaken van een team, al is het maar tijdelijk. Toegegeven, door het tijdelijke karakter van de freelancer zal er altijd een afstand blijven bestaan tussen beide partijen. Maar dat heeft ook vaak zijn voordelen. Zoals GIGHOUSE freelancer Katrien Tordeur in ons blogbericht zei:

“Ik heb geen nood aan een sterke band met collega’s, wat in de HR wereld meestal al geen evidentie is. Als HR verantwoordelijke maak je meestal geen deel uit van het WhatsAppgroepje onder collega’s waarin de nieuwste roddels verspreid worden.’”

Een freelancer heeft als buitenstaander een belangrijke signaalfunctie. Vastgeroeste gewoontes zijn door vaste werknemers amper op te sporen. Een freelancer die slechts korte tijd in de organisatie aanwezig is, kijkt door een heldere bril en kan betere objectieve keuzes maken. “Geen echt deel uitmaken van een team” is dus zeker niet negatief.

We hopen dat we enkele vooroordelen de wereld hebben uitgeholpen. Zo niet, dan is GIGHOUSE er nog steeds om ook in de toekomst het pad voor freelancers te blijven effenen.

Arbeidsmarkt post-corona

1 juli 2021 #HR #Opdrachtgever

Stilaan evolueert onze maatschappij naar een nieuw normaal. Voor HR betekent dit nieuwe opportuniteiten alsook nieuwe uitdagingen. Hieronder schetsen wij een beeld van de topics die de arbeidsmarkt post-corona zullen bezighouden.

5 min.
Blog lezen

Wat doet een freelance copywriter?

28 april 2021 #copywriting #Opdrachtgever

Heb je altijd al willen weten wat freelance copywriters doen? Lees dan zeker deze blog en ontdek hun meerwaarde voor jouw bedrijf.

3 min.
Blog lezen

Freelancers optimaal en correct onboarden? Deze checklist zet je op weg

26 april 2021 #Onboarden #Opdrachtgever

Samenwerken met freelancers? Investeer dan in een goede onboarding. Dat verhoogt de betrokkenheid stimuleert een optimale samenwerking en komt je projecten alleen maar ten goede.

5 min.
Blog lezen
Freelance grafisch vormgever

Wat doet een Freelance Graphic Designer?

9 april 2021 #Opdrachtgever

Elke bedrijf heeft nood aan zijn eigen kleur, stijl en vormgeving. Freelance Graphic Designers zijn de perfecte oplossing om jouw bedrijf een persoonlijke toets te geven. Lees hier voor welke zaken jij ze kan inschakelen én waarom ze zo waardevol zijn.

5 min.
Blog lezen

HR-trends 2021

21 januari 2021 #Human Resources #Opdrachtgevers

Melanie Deblanc deelt haar blik op de toekomst van HR in 2021. En daar staan freelancers centraal.

5 min.
Blog lezen

GIG Talks Pt.4 – Freelance activiteiten ombuigen?

12 januari 2021 #freelancer #GIG Talks

In de vierde aflevering van de GIG Talks spreken onze freelancers over het al dan niet ombuigen van hun activiteiten.

2 min.
Blog lezen

Inschrijven voor de nieuwsbrief